CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO BẢO QUẢN HÀNG HÓA

Với diện tích kho bãi rộng, có xây dựng kiên cố đảm bảo đủ điều kiện lưu kho cho hàng hóa, vì vậy ANH SƠN sẵn sàng cung cấp dịch vụ lưu kho hàng hóa cho khách hàng khi có nhu cầu.