4

Dịch vụ vận tải đa phương thức & Xuất Nhập Khẩu

Cung cấp các dịch vụ như: Vận tải đa phương thức, Thủ tục hải quan, Xuất nhập khẩu hàng hóa (ủy thác),…

5

Dịch vụ cho thuê kho bảo quản hàng hóa

Với diện tích kho bãi rộng, có xây dựng kiên cố đảm bảo đủ điều kiện lưu kho cho hàng hóa, vì vậy ANH SƠN sẵn sàng cung cấp dịch vụ lưu kho hàng hóa cho khách hàng khi có nhu cầu.

pexels-kelly-lacy-2833686

Dịch vụ xây dựng, sửa chữa kho, nhà xưởng

Cung cấp các dịch vụ như: – Tư vấn, thiết kế bản vẽ xây dựngtheo nhu cầu khách hàng.
– Cung cấp dịch vụ xây dựng mới, hoặc sửa chữa nhà xưởng, kho hàng.